1. Home>

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ova izjava o odricanju od odgovornosti primjenjuje se na svaku upotrebu internetske stranice društva SD Worx (www.sdworx.hr). Korištenjem internetske stranice izričito prihvaćate uvjete ove izjave o odricanju od odgovornosti. Društvo SD Worx može jednostrano promijeniti uvjete ove izjave u bilo kojem trenutku.

Sve stranice, informacije, simulacije, dokumenti, poveznice ili ostale reference (uključujući internetske stranice trećih strana i druge informacije) te drugi materijali koji se stavljaju na raspolaganje na ovoj internetskoj stranici ili putem iste („Informacije”) služe isključivo za opće informiranje. Informacije ne mogu, niti je to njihova namjena, predstavljati ili zamijeniti pravni ili drugi stručni savjet u pogledu specifičnog problema ili činjenične okolnosti. Ne smijete djelovati ili se ustručavati od djelovanja na temelju Informacija, a da pritom prvo ne zatražite pravni savjet od ovlaštenog i po potrebi certificiranog pravnog savjetnika u nadležnoj jurisdikciji.

Informacije možda nisu iscrpne i ne odražavaju nužno trenutačno stanje zakona. Društvo SD Worx ne može isključiti mogućnost da neke Informacije mogu postati zastarjele, da su nepotpune ili netočne. Društvo SD Worx nije odgovorno za sadržaj internetskih stranica i informacija trećih strana i nema tehničku i sigurnosnu kontrolu nad njima. Prema tome, društvo SD Worx ne može se smatrati odgovornim ni za kakvu izravnu ili neizravnu štetu uzrokovanu pristupanjem Informacijama, njihovim konzultiranjem ili upotrebom i/ili pristupanjem interaktivnim aplikacijama i njihovom upotrebom. Svaka upotreba naše internetske stranice i Informacija isključivo je odgovornost korisnika.

Internetsku stranicu možete konzultirati u bilo koje doba osim u slučaju tehničkog održavanja ili održavanja sadržaja ili kada je stranica u procesu popravka. Društvo SD Worx ne može se smatrati odgovornim ni za kakvu izravnu ili neizravnu štetu uzrokovanu nedostupnošću internetske stranice ili njezinih dijelova, za ograničenja u njezinoj upotrebi i dr.

Prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici, logotipi, Informacije, interaktivne aplikacije i dr. u vlasništvu su društva SD Worx i zaštićene su autorskim pravom. Zabranjeno je kopiranje, modificiranje ili izmjena dijela ili čitave internetske stranice u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bez izričitog dopuštenja društva SD Worx. Građanski i kazneni postupci pokrenut će se protiv svakoga tko prekrši taj uvjet. Društvo SD Worx daje dopuštenje za kopiranje, ispis i upotrebu konzultiranih informacija pod uvjetom da se te informacije upotrebljavaju isključivo za osobno informiranje, što isključuje sva dodatna umnožavanja, distribucije, komercijalizacije ili upotrebe trećih strana.

Društvo SD Worx posebnu pažnju obraća na siguran pristup internetskim uslugama dostupnih klijentima i registriranim korisnicima, i to primjenom sigurnosnih sustava u skladu s najnovijim tehnološkim razvojima. Kako bi ostvario pristup, korisnik mora dokazati svoj identitet putem identifikacijskog postupka kojem samo korisnik može pristupiti. Korisnik se obvezuje da će upotrebljavati uslugu s dužnom pažnjom i da će uložiti sve napore da spriječi da treća strana sazna za strogo individualni identifikacijski postupak. Odgovornost za sukladnost s navedenim identifikacijskim postupom i za bilo kakve štetne učinke zloupotrebe identifikacijskog postupka isključivo je korisnikova.

Društvo SD Worx poštuje privatnost korisnika internetske stranice u skladu s važećim zakonima o privatnosti i zaštiti podataka, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka. Za više informacija pogledajte našu Izjavu o zaštiti privatnosti na mreži.

Na ovu se izjavu o odricanju od odgovornosti primjenjuje belgijsko pravo. Isključivu nadležnost imaju sudovi u Antwerpenu (ogranak u Antwerpenu).